Algemene voorwaarden C-Factory BV


Wanneer u bij ons klant bent, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden


Onze voorwaarden en werkwijze mbt onze websites vindt u hieronder


A. Werkwijze web design

1. Offerte:

Vooraleer wij uw websiteproject aanvangen zal u een offerte ontvangen met de kostprijs en mogelijkheden van uw website. Wij streven ernaar om deze offerte zo goed mogelijk na te volgen in de productie van uw website. Mochten er, door omstandigheden, afwijkingen ontstaan, dan zullen wij om uw goedkeuring vragen teneinde uw website op een juiste wijze af te werken.

2. Take In:

Na goedkeuring van de offerte komen wij bij u langs om uw website te bespreken. Wij bekijken hierbij de inhoud alsook de look and feel van uw website. Eventueel kunnen dan ook foto’s genomen worden. Heeft u nog een logo nodig? Laat ons dan zeker iets weten!

3. Hosting en domein:

Wij hosten de website op onze servers, bijgevolg zijn de website, de layout en de foto’s in ons beheer en deze blijven steeds onze eigendom. U huurt dus uw webspace bij onze diensten. Bij een nieuwe domeinnaam en hosting starten wij alles op via onze diensten.

Indien u reeds een domeinnaam en een hosting heeft zullen wij dit overnemen en verhuizen naar onze diensten. LET WEL! Wij nemen enkel uw domeinnaam over en starten een nieuwe hosting. De inhoud van uw vorige website komt dan te vervallen en u moet uw vorige hostingprovider dan opzeggen, overeenkomstig hun voorwaarden. Wenst u delen van uw oudere website nog te gebruiken, gelieve dan te zorgen voor een kopie of een backup ervan. Zo kunnen wij dit (eventueel) implementeren in de nieuwe website. Let hiervoor wel op dat u de auteursrechten hiervoor heeft verkregen.

3.1 Domeinnaam:

De domeinnaam van uw website staat op uw naam, firma, contactgegevens, btw-nummer etc. U kan dus ten allen tijde uw domeinnaam terug verplaatsen naar een andere server (zie punt 3.2 Duur, hieronder). U dient hiervoor dus een algemeen privé e-mailadres te voorzien, waar u steeds op bereikbaar bent. Geen adres gekoppeld aan uw domein, maar wel een Gmail-, Telenet-, Skynetadres, enz. wat losstaat van uw website.

LET WEL!

Dit is het e-mailadres waar u zult op gecontacteerd worden bij eventuele verhuis. En dus een belangrijk adres dat u dus zeker goed moet bewaren.

3.1.1 Nieuwe domeinnaam:

Wij maken deze voor u aan en linken deze aan de hosting.

3.1.2 Bestaande domeinnaam:

Wij nemen de dns van uw domeinnaam over en verhuizen dit naar onze servers. Indien u een e-mailadres heeft, zal u uw account dan terug moeten instellen (Outlook, Mac Mail, enz) wanneer wij deze hebben overgenomen. U krijgt van ons dan alle gegevens om uw nieuwe account in te stellen. Het is best mogelijk dat u tijdens de verhuis (1 à 2 dagen) wat last ondervindt in uw e-mailverkeer.

3.2 Duur overeenkomst:

Uw website wordt gehost op onze servers en jaarlijks verlengd. Deze overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De vervaldatum staat op datum van het aanvragen van uw domeinnaam en/of hosting.

3.3 Opzegging:

Wenst u uw website bij ons op te zeggen, dan moet u dat doen ten laatste twee maand voor de vervaldatum. Als vervaldatum geldt de datum vanaf aanvraag domeinnaam (en/of hosting). Deze datum staat ook vermeld op uw factuur of u kunt dit bij ons opvragen. U kan dit via e-mail doorgeven of via aangetekend schrijven. Wij hosten enkel door ons gemaakte websites, zie hieronder.

Wanneer u beslist om geen gebruik meer te maken van onze website (om bijvoorbeeld zelf een website te maken), dient u uw domeinnaam te verhuizen naar een eigen hostingprovider. Uw domeinnaam staat lock-vrij en is geregistreerd op uw privé e-mailadres, zodoende kan u uw domeinnaam zonder enig probleem verhuizen naar een andere hostingprovider.

In geen enkel geval staan wij inhoud van derden toe op onze hostings.

De hosting van uw website wordt dan opgezegd. Uw website blijft wel functioneren tot aan de vervaldatum, tenzij u uw domeinnaam verhuist (bij verhuis domein werkt uw domeinnaam meteen bij uw nieuwe hostingprovider). De inhoud en het ontwerp van uw website komen dan te vervallen (zie punt 8 van deze algemene voorwaarden, bij auteursrechten).

3.4 Betaling en prijs:

De jaarlijkse overeenkomst voor uw website omvat de prijs van uw domeinnaam, de hosting, het onderhoud en de technische updates (software) voor de goede werking van uw website.

De prijs van uw website is overeenkomstig de offerte. Zie ook onze betalingsvoorwaarden onderaan deze pagina.

4. Uw website:

Standaard inbegrepen bij uw Multiple Pages website:

• Domein en e-mailadressen
• Layout / plaatsing logo
• 5/6 pagina’s
• Google Maps link
• Fotogalerij
• SEO voor alle pagina’s
• Social media links
• Eén taal NL (of naar keuze)
• Responsive layout (mobiel)

Bij een ONE Page website komt bovenstaande op één pagina, links refereren op deze pagina.

Extra’s (vraag uw gratis offerte):

• Popupsysteem
• Contactformulier (eenvoudig)
• Nieuwsbrief integratie klant (via bestaand API klant)
• Nieuwsbrief integratie met aanmaak Mailchimp account (nieuwsbrief opgemaakt door ons of door de klant)
• Blog / Nieuwspagina / Realisaties
• Extra talen (heeft u vertalingen nodig? vraag prijs)
• Login klant

5. SEO

Wij voorzien uw website van zoekwoordoptimalisatie (SEO) beter bekend als zoekwoorden in Google. Per pagina heeft u één zoekwoord, met titel en omschrijving. Een zoekwoord kan meerdere woorden bevatten. Wij stellen u deze zoekwoorden voor op basis van de content van uw website of hoe u wenst gevonden te worden. Heeft u zelf voorstellen, geef ze gerust door.

Zoekwoorden zijn belangrijk om gevonden te worden in de zoekmachines, zoals Google, Yahoo, Bing etc.

Dit is een gratis dienst inbegrepen bij uw website. Wenst u nog beter gevonden te worden in de zoekresultaten, dan stellen wij u Google Ads voor. Dat is een advertentie dat u plaatst op Google. Deze dienst is betalend, meer info hier.

6. Google – toepassingen & tips

Google diensten zijn nooit inbegrepen in het ontwerp en project van uw website en dienen door uzelf als klant voorzien te worden. Indien u advies nodig heeft, kunnen wij u wel steeds op weg helpen.

6.1 Analytics

Wij voorzien een kleine statistiekenmodule op uw website. Hiermee kunnen we nazien hoeveel bezoekers u ontvangt en pieken in uw websiteverkeer deels interpreteren. Deze module is echter niet zo uitgebreid en geeft u enkel een basisinzicht.

Wenst u een meer uitgebreide analyse van uw bezoekers, dan stellen wij u Google Analytics voor. Indien u hier interesse voor heeft, kan u een account aanmaken bij Google Analytics. Als u ons de API code doorgeeft kunnen wij dit dan implementeren op uw website en kan u de statistieken bekijken in uw Analytics account. Dit beheert u dan ook zelf.

6.2 Maps – Business

Wenst u meer controle over uw zaak op de Google pagina’s? Maak dan zeker een account aan bij Google Business. Hiermee kan u uw zaak claimen en beheren in Google Maps. Met dit account krijgt u meer dan een bedrijfsvermelding. Via uw gratis bedrijfsprofiel kunt u eenvoudig in contact komen met klanten op Google Zoeken, Maps en genieten van hun reviews-dienst.

7. Beheer:

7.1 Content: Level auteur

Wij werken met het Wordpress systeem. Elke klant kan een login en paswoord aanvragen teneinde zelf correcties uit te voeren op de website. Dit omvat aanpassingen mbt de inhoud. Wij gaan er dan ook van uit dat u als klant over de nodige bekwaamheden beschikt om de aanpassingen te doen. Vallen uw correcties binnen de jaarlijkse twee uur, dan kan u deze best aan ons doorgeven (zie puntje 4.3).

7.2 Structuur: Level administrator

Structurele aanpassingen, extra pagina’s, aanpassen navigatiemenu, enz, geeft u aan ons door. Dit zijn complexere zaken en vallen onder onze verantwoordelijkheid.

U kan nooit aangesteld worden als administrator, noch krijgt u toegang tot FTP of server. Het beheer hiervan valt volledig binnen onze diensten. Wenst u dit op termijn wel te doen, dan moet u uw domeinnaam verhuizen naar uw eigen diensten en wordt uw hostingcontract met ons opgezegd (let hierbij op de vervaldatum, zie opzegging punt 3.3).

Let wel!

Wanneer u zelf correcties uitvoert en bepaalde codes zou implementeren die een conflict kunnen geven met de website, zal u verantwoordelijk gesteld worden voor de oplossing ervan. Hetzij door dit zelf op te lossen, hetzij door dit door ons te laten uitvoeren, aan ons uurtarief.

7.3 Gratis content service

Wij voorzien uw website jaarlijks van 2 uur gratis content service. Dat wil zeggen dat u ons van 2 uur werk kan voorzien zonder dat wij u hiervoor factureren, dit is een extra service zodat uw website zeker up tot date blijft.

Dit gaat om kleine aanpassingen. Heeft uw website op dat moment meer werk nodig, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Indien u hier op jaarbasis geen gebruikt van maakt, dan vervallen deze uren en staat uw teller het komende jaar terug op nul, dus deze zijn niet cumuleerbaar.

7.4 Content updates door C-Factory

Vallen uw correcties buiten onze gratis content service dan brengen wij u hiervan op de hoogte. Het staat u dan vrij te kiezen of u zelf de correcties aanbrengt of dat u hiervoor verder beroep doet op ons.

Indien u ervoor kiest om dit door ons te laten doen, dan werken wij met een minimum van 30 minuten per opdracht en factureren aan u vanaf 1 werkuur aan het tarief van € 85,- per uur excl. btw.

8. Auteursrechten

8.1 Website:

Uw website is een creatie onderworpen aan auteursrechten. U betaalt enkel voor de werkuren nodig om uw website op te bouwen. Dat wil zeggen dat u gebruik kunt maken van ons creatief ontwerp zolang u bij C-Factory klant bent.

Beslist u om geen gebruik meer te maken van onze diensten, dan vervalt het (gratis) gebruik ervan. Dit ontwerp blijft steeds onze eigendom en het mag niet gekopieerd of gedupliceerd worden naar een andere hosting/firma, tenzij u hierover met ons een nieuwe commerciële overeenkomst hebt afgesloten.

8.2 Fotografie:

Voor de foto’s die door ons gemaakt werden verleent C-Factory gratis gebruik ervan op uw website. U betaalt enkel de werkuren voor het maken van de foto’s. Deze foto’s kunnen niet kosteloos gebruikt (of gekopieerd) worden wanneer u uw website verhuist naar een andere hosting of een andere firma, tenzij u hiervoor een commerciële overeenkomst met ons heeft afgesloten. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen. Dit geldt ook voor het gebruik op sociale media zoals Instagram en/of Facebook, etc.

9. E-mail:

Wanneer wij uw website opstarten raden wij een e-mailadres aan op uw domeinnaam. Meestal is dit een info@-adres. Dit komt professioneler over dan een standaard ISP-adres.

U krijgt van ons dan alle instellingen om uw account in te stellen, bijvoorbeeld op uw telefoon, tablet of computer. Het instellen moet u zelf doen, wij verschaffen wel een link met een gebruikershandleiding. Indien dat niet zelf lukt zal u beroep moeten doen op iemand met IT kennis.

Wij bieden ook een link aan voor webmail. Dit is handig om uw mail te checken vanaf elk toestel, u heeft dan enkel een internetbrowser en -verbinding nodig. (vakantie, pc gecrasht, etc…)


B. Algemene betalingsvoorwaarden:

Deze gelden voor alle diensten van C-Factory BVBA.

1. Offerte:

Nadat u de offerte heeft goedgekeurd, vragen wij u om een voorschot van 50%. Nadat wij deze betaling hebben ontvangen zullen wij met uw project van start gaan, dit overeenkomstig de afgesproken leveringstermijn.

2. Factuur:

2.1 Aanvaarding factuur:  Een ontvangen factuur brengt behoudens protest de erkenning en aanvaarding met zich mee van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden strekken de contracterende partijen tot wet, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend beding tussen partijen.

2.2 Betwisting factuur: Betwisting van een factuur en/of van de geleverde prestaties waarvoor deze factuur werd uitgeschreven, dient binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ter zetel van C-FACTORY BVBA

2.3 Laattijdige betalingen: Behoudens andersluidende vermelding op de factuur is deze contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van C-FACTORY BVBA. De betaling vermeldt steeds de datum en het nummer van de factuur. Facturen die op de gebeurlijke vervaldag niet zijn voldaan, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest van 8% per jaar. Het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting geeft het kantoor recht op een schadevergoeding forfaitair begroot op 8% van het openstaande saldo, zonder dat deze lager kan zijn dan € 75,00.

Per betalingsherinnering wordt een forfaitaire kost van € 7,00 aangerekend, onverminderd de hierboven bedongen intresten en de schadevergoeding. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet nakomen van de betalingsverplichting C-FACTORY BVBA het recht de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde overeenkomsten op te schorten en maakt zij openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar.

Alle overeenkomsten dienen aanzien als afgesloten, minstens uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van C-FACTORY BVBA. In geval van betwisting zijn territoriaal uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge (België) bevoegd.

Wanneer u als klant de factuur voor uw website niet op tijd betaalt krijgt u hiervoor een herinnering. Na onze aanmaning, dwz één maand na vervaldatum, hebben wij het recht om uw website en e-maildiensten offline te zetten en dit totdat het volledige factuurbedrag werd betaald.

Al onze prijzen hier vermeld zijn exclusief btw.


Deze algemene voorwaarden kunnen steeds aangepast worden, laatste bijwerking: 1 november 2023. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze voorwaarden op geregelde tijdstippen na te kijken.